top of page

Introductie

Mijn activiteiten als uitvoerend musicus heb ik altijd gecombineerd met lesgeven. Dit is niet alleen noodzakelijk om als uitvoerend musicus onafhankelijk te zijn in het maken van artistieke keuzes, maar ik vind het ook belangrijk en leuk om mijn kennis, ervaring en plezier te delen met iedereen die hierin interesse toont. Door de jaren heen heb ik gemerkt dat ik door het spelen beter lesgeef, en door het lesgeven beter speel. Het is dus ook voor mijzelf leerzaam en inspirerend.

 

Ik geef lessen saxofoon, improvisatie en muziektheorie op alle niveaus en alle leeftijden, op mijn eigen locatie in Rotterdam.

Lessen kunnen worden gegeven in het Nederlands, Engels of Duits.

Neem gerust met mij contact op voor meer informatie, tijden en tarieven.

Achtergrond en ervaring als docerend musicus

1992-1998

Koninklijk Conservatorium

Den Haag

Studie aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag (UM/DM: uitvoerend/docerend musicus) met saxofoon als hoofdvak.

Mijn docenten waren o.m. John Ruocco, Frans Elsen, Eric Ineke, Ack van Rooyen en Jan Menu.

1998-2013

Muziekcentrum OpMaat

Docent Muziekcentrum OpMaat (Schiedam, Vlaardingen, Maassluis).

Ik gaf hier lessen saxofoon, improvisatie, ensemble, Big band en jazzworkshops voor amateurmusici (alle niveaus en leeftijden).

2013-heden

Codarts

(Conservatorium Rotterdam)

Docent op de jazz- en popafdeling.

Ik geef lessen in improvisatie, solfège, praktische solfège, muziektheorie, theorie in praktijk en ensemble. Op dit moment heb ik hiernaast twee bachelor studenten (klarinet en cello) en een master student (mondharmonica).

2013-heden

Barisax Special Workshop

De Barisax Special Workshop is een jaarlijks terugkerend workshopweekend in Duitsland. Hieraan nemen  25 à 30 baritonsaxofonisten van verschillende nationaliteit deel.

English version

Introduction

I have always combined my activities as a performing musician with teaching. This is not only necessary in making independent choices as an artist, but I also think it is essential and fun to share my playing experience, knowledge, and enthusiasm with students. Over the years I have found that by playing I also teach better, and vice versa. So teaching is not only instructive and inspiring for the student, but for myself as well.

 

I teach all levels of saxophone, improvisation, and music theory at my location in Rotterdam.

All ages are welcome!

Lessons can be given in Dutch, English, or German.

Please feel free to contact me for more information, times, and rates.

Background and experience as a teaching musician

1992-1998

Royal Conservatory

The Hague

I studied at the Royal Conservatory of The Hague (UM and DM: performing and teaching musician), majoring in saxophone. My professors were John Ruocco, Frans Elsen, Eric Ineke, Ack van Rooyen, and Jan Menu, among others.

1998-2013

Muziekcentrum OpMaat

Music teacher at Muziekcentrum OpMaat (Schiedam, Vlaardingen, Maassluis); I was teaching saxophone, improvisation, ensemble, Big Band and jazz workshops for amateur musicians (all levels and ages)

2013-present

Codarts

Conservatory of Rotterdam

I am a professor at the jazz and pop department of Codarts Conservatory of Rotterdam. I teach classes in improvisation, solfège, practical solfège, music theory, theory in practice, and ensemble.

I currently have two bachelor's students (clarinet and cello) and a master's student (harmonica).

2013-present

Barisax Special Workshop

The Barisax Special Workshop is an annual workshop weekend in Germany.

In this, 25-30 baritone saxophonists of different nationalities participate.

bottom of page